Image

мили  деца, родители, колеги и посетители в сайта ни по Проект "Пътуване в света на книгите"

към Секторна Програма "Коменски"

 

 

Четири страни , четири детски градини , един проект     

 

 

Радващ е факта, че не само участниците от Клуб “Коменски”,
но и целия колектив приема радушно работата
по проекта. А такава е и неговата цел – колкото може повече хора да бъдат въвлечени в различните акции и инициативи.
Тогава наистина резултатът ще бъде забележителен
и в крайна сметка Проектът ще бъде успешен.

Новости

Новини

25.01.2012 18:41
Уважаеми родители , предлагаме на Вашето внимание въпросник  по проекта  на английски език и в превод на български език. Кликнете тук!  и тук! за да изтеглите въпросника.  
1 | 2 >>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Sofia